Mijn reis van macro naar micro doelmatigheid

Sinds 1 augustus 2015 is de Wet Macrodoelmatigheid in het mbo van kracht. De wet beoogt de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren en een doelmatige spreiding van opleidingen te stimuleren. De verantwoordelijkheid voor beide zaken licht primair bij scholen met sterke centrale sturing. 

 

Laat me je meenemen op een reis naar een wereld waarin onderwijs en arbeidsmarkt samensmelten tot een levendig ecosysteem van kennis en kansen.

 

In mijn reis, is de samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt niet slechts een kwestie van wettelijke verplichtingen of abstracte beleidsmaatregelen. Het is een wezenlijke verbinding die vraagt om een diepgaande samenwerking op lokaal niveau, geworteld in de realiteit van de regionale context.

De Salland Tech Academy, geïnitieerd door de Nijhof Groep, belichaamt deze essentie van samenwerking en regionale betrokkenheid. Door onderwijsinstellingen en bedrijven te verenigen en in een dynamische en flexibele aanpak, kunnen we de opleidingsbehoeften beter afstemmen op de eisen van de arbeidsmarkt. Dit is wat ik beschouw als ‘microdoelmatigheid’ – een benadering die de lokale expertise en de kracht van gezamenlijk leren omarmt.

De kern van microdoelmatigheid is het creëren van een vruchtbare bodem waarin onderwijs en bedrijfsleven gedijen door nauwe samenwerking en gedeelde doelstellingen. Op regionaal niveau kunnen we anticiperen op lokale trends, innovaties omarmen en flexibel inspelen op veranderingen in de vraag naar kennis en vaardigheden.

Maar laten we niet vergeten dat dit meer is dan alleen een praktische noodzaak. Het gaat om het koesteren van talent, het bieden van kansen aan degenen die dreigen uit te vallen, en het creëren van een veerkrachtige gemeenschap waarin iedereen kan gedijen. Dit vereist een diepgaand begrip van de behoeften en mogelijkheden van onze regio, en een gezamenlijke inzet om deze te benutten.

Dus laten we samen de grenzen verleggen en bouwen aan een toekomst waarin onderwijs en de arbeidsmarkt naadloos in elkaar overvloeien, gedragen door een geest van samenwerking en een onwankelbaar geloof in de kracht van de lokale gemeenschap Salland. Dat is waar naar mijn mening microdoelmatigheid werkelijk om draait.

Deel dit artikel:

Scroll naar boven