Bewijs van Vakmanschap

Jaarlijks zijn er nog vele slachtoffers van koolmonoxidevergiftiging te betreuren, waarvan er zelfs 5 tot 10 overlijden. Techniek Nederland heeft zich samen met de Onderzoeksraad voor Veiligheid sterk gemaakt voor een wettelijk verplichte certificeringsregeling voor het installeren en onderhouden van gasverbrandingsinstallaties en rookgasafvoeren. De regeling stelt onder andere minimumeisen aan het bedrijf, de installateur en de monteur en een steekproefsgewijze controle op uitgevoerd werk. Dit betekent dat vanaf april 2022 alleen nog gecertificeerde installatiemonteurs werkzaamheden aan (gas)verbrandingsinstallaties mogen uitvoeren. Meer informatie over de regeling vind je op de website van Techniek Nederland.

Voor wie geldt deze regeling?

De regeling geldt voor alle beroepsbeoefenaren die in de praktijk (gas)verbrandingsinstallaties aanleggen, inspecteren en onderhouden en omvat alle noodzakelijke vakmatige handelingen, inzage in de keten van factoren en oorzaken, alertheid over de prestaties van de gehele installatie waaronder omgevingsaspecten, ventilatie, luchttoevoer en rookgasafvoer-principes alsook gebruiksadviezen en het plaatsen en testen van CO-melders. Dit alles voor een functionerende (gas)verbrandingsinstallatie en ter voorkoming van het ontstaan van koolmonoxide.

Certificaat

Bij het positief afronden van het examenprogramma, bestaande uit een theorietoets en een praktijkexamen, ontvangt de installatiemonteur het persoonlijke digitale Bewijs van Vakmanschap. Veel van onze monteurs zijn inmiddels in het bezit van het Bewijs van Vakmanschap.

Deel dit artikel:

Scroll naar boven